Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Associar-se

Per ésser soci de l’Associació de Químics de les Illes Balears, caldrà tenir la titulació universitària corresponent de Química (o ser estudiant) o qualsevol altra titulació universitària superior relacionada amb la Ciència Química i ser acceptat per la Junta Directiva, prèvia sol·licitud per escrit.

Requisits d'inscripció

  • Fotocòpia compulsada del títol per ambdues cares. En cas de no disposar el títol de Llicenciat o Graduat, i fins que es rebi, es pot presentar el resguard compulsat. A la mateixa Associació es poden fer les complulses corresponents.
  • Emplenar online o dur impresos els documents per a la sol·licitut d'alta: Inscripció i autorització de domiciliació bancària
  • Fotocòpia del DNI
  • 2 fotografies tamany carnet
  • Quota semestral de 76,50€.

Pots fer la inscripció i la domiciliació bancàries en paper si ho prefereixes. Hauràs de  descarregar els arxius PDF de inscripció i domiciliació i entregar-los a la nostra seu.