Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

La química ens uneix

Presentació

Benvolguts companys i companyes,

El Col·legi i l’Associació de Químics, entitats representatives dels professionals de la química a la nostra Comunitat amb la voluntat d’apropar-se cada vegada més tant als seus membres com a la societat de les Illes, modifiquen de bell nou la presentació de la seva pàgina web per facilitar l’accés a la informació més rellevant de les nostres institucions.

Cada vegada són més tant els col·legiats o associats com també altres persones o entitats que s’adrecen a nosaltres mitjançant aquest canal de comunicació per sol·licitar o enviar informació. Amb aquesta nova pàgina web, pensem que més atractiva i útil que les anteriors que hem tingut a Internet, desitjam propiciar una major participació. Tal com passa amb la nostra revista QuimiBal, aquest mitjà virtual resta obert a la vostra col·laboració i us agraïm per endavant qualsevol suggeriment que ens remeteu. Estam convençuts que entre tots arribarem a aconseguir un lloc dinàmic i de qualitat.

Esperam rebre les vostres notícies i col·laboracions. Gràcies i fins aviat.

Les Juntes de Govern

image background

El Col·legi

Descobreix el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, i tot allò que podem fer junts. Et veuràs representat i amb la unió vetllarem pels nostres interessos com a professionals i científics.


Més informació

L'associació

Gaudeix de totes les ofertes formatives, congressos, jornades i demés activitats gràcies a l’associació junt amb la col·laboració del COQIB.

Més informació

image background

Darreres notícies

Serveis professionals

Aquí tens alguns dels nostres serveis més destacats.

Una forma senzilla de fer els teus tràmits o de poder obtenir informació per poder realitzar-los, així com tenir informació en tot moment de l'estat en què es troba.

Assessoraments

Des del Col·legi s’atenen les consultes dels col·legiats en temes laborals, fiscals i jurídics relacionats amb la professió, tant personalment, com per correu, telèfon, fax o e-mail. Durant el mes d’agost aquest servei roman tancat.

Certificacions i compulses

El Col·legi Oficial de Químics de les Iles Balears, a sol·licitud dels seus col·legiats, pot emetre certificacions administratives oficials i realitzar compulses.

Les tarifes de certificacions administratives (certificat col·legiat, formació, docència, etc..) i compulses per a col·legiats i associats és GRATUÏTA.

Per a professionals i altres interessats en aquests serveis el cost serà el següent:

Certificacions Administratives: Solament es realitzessin a aquells que hagin tingut o tinguin relació per activitats amb el Col·legi i seran GRATUÏTES.

Compulses: El preu és de 1€/document.

Defensa competencial

El Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears ha realitzat recursos i al·legacions a diversos concursos i publicacions oficials per motius de competències dirigides a diferents organismes oficials. En la majoria dels casos s’accepten els arguments col·legials. En cas contrari, s’interposen recursos contenciosos.

Visats

El Col·legiat ha de presentar en el Col·legi i en format paper, el treball tècnic i aquelles còpies que desitgi visar.

Una còpia es quedarà en el Col·legi, bé en format paper o CD.

Associació

Associa't, informa't, aprèn i estigues al corrent en tot moment!

Col·legi

Col·legia't i gaudeix dels avantatges, junts feim pinya!