Després de les eleccions per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern del Col•legi Oficial de Químics de les Illes Balears, i la seva posterior presa de possessió el dia 11 de gener de 2016, aquesta resta integrada pels següents membres: Degana: Il•lma. Sra. Mª Antònia Caimari Chamorro Vicedegans: Sr. Juan FrauEleccions Junta de Govern