Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Estudiant adherit

Ser estudiant adherit és un servei que permet als Estudiant de les titulacions universitàries de Química, Bioquímica, Enginyeria Química, … entrar en contacte amb el món professional abans de finalitzar la seva titulació. S’obté dret a la utilització dels serveis col·legials, exceptuant aquells, on la legislació i els estatuts exigeixin incorporació com a col·legiat.

La figura de l’estudiant adherit és transitòria y prèvia a la de col·legiat/da, creada per donar accés als estudiants dels darrers últims cursos que desitgin incorporar-se al Col·legi.

Avantatges de ser estudiant adherit:

 • Recepció del Butlleti Informatiu i l’agenda de les activitats que organitza el Col·legi.
 • Accés a la hemeroteca del Col·legi.
 • Preu especial de Col·legiat en les activitats formatives que s’organitzen.
 • Accés directe a Jornades i seminaris que organitzi el Col·legi (Tècniques i estratègies per la recerca de treball, entrevista de treball, jornades sobre perfils professionals….).
 • Orientació Professional: assessorament relacionat amb les sortides professionals i la formació complementària, en base al que sol·licita el mercat i al perfil de l’interessat.
 • Tenir accés a les beques i vacants en pràctiques que sorgeixen en les empreses col·laboradores del Col·legi.
 • Els estudiants adherits donats d’alta el curs abans d’acabar els estudis estan exemptes d’abonar la quota d’ingrés com a col·legiat.
Requisits d'inscripció

 • Emplenar el formulari online d'Inscripció per l'obertura de l'expedient
 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies tamany carnet
 • Fotocopia del darrer full de matrícula universitària
 • Pagament de la primera quota (per curs acadèmic) de 40 €. Es pot fer per domiciliació

Pots fer la inscripció i la domiciliació bancàries en paper si ho prefereixes. Hauràs de  descarregar els arxius PDF de inscripció i domiciliació i entregar-los a la nostra seu.